Những con mắt – Pháp Hoan

Những con mắt   Những con mắt trong cỏ những con mắt hãi hùng mắt người lính   những con mắt trong tổ những con mắt khiếp sợ mắt chim đêm   những con mắt đen huyền những con mắt lấp ló mắt trẻ nhỏ   những con mắt trắng dã những con mắt mù... Continue Reading →

Chữ – Pháp Hoan

Chữ   Bài thơ tôi là một thân cây khô đậu kín những con chim: Những chữ.   Đôi khi một con bay mất nhưng rồi quay trở lại. Đôi khi một con bay tới lượn vòng rồi bay đi.   Nhẹ nhàng thôi! Tôi nói. Chớ làm những con chim của tôi khiếp sợ... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑