Hè – Pháp Hoan

Hè   Những trái anh đào thối đen nằm vương vãi trên bàn của tình yêu tôi đã hái trong vườn từ năm ngoái những nụ hôn chưa bao giờ được trao của tình nhân chưa một lần được có. 

Khu vườn của Theophrast – Peter Huchel

Khu vườn của Theophrast ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍Đến con trai ‍‍‍‍‍‍ ‍‍... Continue Reading →

Hạ Chí – Pháp Hoan

Hạ Chí   Trăng vương trên cành liễu nước động đêm tình tứ sóng ba đào.   Hạc kêu trong mộng bay trở lại kinh thành nách tường đèn thắp sáng một cành thiên hương.   Dáng động đêm phương Nam nhịp nhàng sông núi thở lầu cao gái ngủ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑