Mùa Xuân Thời Chiến | Spring in Wartime – Sara Teasdale

Mùa Xuân Thời Chiến‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍ Em cảm thấy mùa xuân ở phương xa, ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍Bởi mùi hương của nụ hoa và lá- Nhưng cớ chi từ một nơi xa lạ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍Xuân lại về với thế giới buồn đau.‍‍ ‍‍‍‍‍‍... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑