”1944|1945” – Ernst Jandl

Ernst Jandl (1925-2000) là nhà thơ thể nghiệm hậu chiến nổi tiếng nhất của Áo, chịu ảnh hưởng bởi trường pháp Dada trong những tác phẩm đầu tay. Ernst thường dùng lối chơi chữ trong những sáng tác bằng tiếng Đức nên rất khó dịch (nếu không muốn nói là bất khả) sang một ngôn... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑