ALASKA – Gottfried Benn

ALASKA   Châu Âu, Châu Âu chỉ là miếng gỉ mũi của kẻ sắp chịu lễ kiên tín, chúng ta đang đi đến Alaska.   Thần của biển cả, chúa của rừng xanh kẻ sinh ra tất cả từ chiếc bụng  kẻ ăn hải cẩu, bắn lũ gấu, hết lần này qua lần khác, kẻ... Continue Reading →

Người đàn ông và người đàn bà đi qua trại ung bướu – Gottfried Benn

Được xem là nhà thơ thân Đức quốc xã với những tác phẩm từng bị cấm bởi phe Đồng Minh, từng được đề cử giải Nobel văn học đến 5 lần, Gottfried Benn (1886-1956) có lẽ là một trong những tên tuổi gây nhiều tranh cãi nhất trong văn học Đức. Bắt đầu sự nghiệp văn học với... Continue Reading →

Giờ Xanh || Blaue Stunde – Gottfried Benn

Được xem là nhà thơ thân Đức quốc xã với những tác phẩm từng bị cấm bởi phe Đồng Minh, từng được đề cử giải Nobel văn học đến 5 lần, Gottfried Benn (1886-1956) có lẽ là một trong những tên tuổi gây nhiều tranh cãi nhất trong văn học Đức. Bắt đầu sự nghiệp văn học với... Continue Reading →

Tàu Tốc Hành | D-Zug – Gottfried Benn

Được xem là nhà thơ thân Đức quốc xã với những tác phẩm từng bị cấm bởi phe Đồng Minh, từng được đề cử giải Nobel văn học đến 5 lần, Gottfried Benn (1886-1956) có lẽ là một trong những tên tuổi gây nhiều tranh cãi nhất trong văn học Đức. Bắt đầu sự nghiệp văn học với... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑