DONATE | ĐÓNG GÓP

Mọi tài trợ/ủng hộ xin gửi về:‍‍ ‍
‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍
PAYPAL:
conglapmai@gmail.com ‍‍‍‍‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Canada:
Chủ tài khoản: CONG LAP MAI
E-Transfer: conglapmai@gmail.com
Số tài khoản: 94660-6486325
Toronto-Dominion Bank (TD)
SWIFT / BIC code: TDOMCATTTOR
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!‍‍ ‍