DONATE | ĐÓNG GÓP

Mọi tài trợ/ủng hộ của quý độc giả xin gửi về:‍‍ ‍
‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍
 
PAYPAL:
conglapmai@gmail.com
(Vui lòng chọn Send to Friends and Family để không mất phí).
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Việt Nam:
NGUYEN BICH HUE
1015279451
Vietcombank Kim Ma
 
 
Canada:
Chủ tài khoản: CONG LAP MAI
E-Transfer: conglapmai@gmail.com
Số tài khoản: 94660-6486325
Toronto-Dominion Bank (TD)
SWIFT / BIC code: TDOMCATTTOR
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍
 
‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!‍‍ ‍