Tiệc mùa (nhạc phẩm) – Pháp Hoan, Phapxa Chan

Tiệc mùa: Tiệc mùa ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ Thơ: Pháp Hoan Nhạc: Phapxa chan Trình bày: Đào Anh Khôi Tranh mình họa: Jacklight by Andrew Wyeth    ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍   Tiệc mùa ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑