Trong Trứng || Im Ei – Günter Grass

Günter Wilhelm Grass (1927 – 2015) là nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch, điêu khắc gia, hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ và nghệ sĩ đồ hoạ người Đức. Tác giải của những cuốn tiểu thiểu nổi tiếng Die Bleichtrommel (Cái trống thiếc), Katz und Maus (Mèo và Chuột), Hundejahre (Những năm Chó)…Ông là chủ... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑