Cuốn phim – tua ngược – Günter Kunert

Cuốn phim – tua ngược ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ Khi tôi thức dậy Tôi thức dậy trong chiếc hộp màu đen Không hơi thở. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍Tôi nghe: Mặt đất phía bên trên Đang dần mở. Những lớp đất đá... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑