2 Bài Haiku – Pháp Hoan

Haiku (88) Chuông chùa vang xa bên trong có tiếng núi rừng ngân nga.   Haiku (89) Mưa liền ba hôm hoa cúc nở sáng đầu làng cuối thôn.     ________ Artwork: Một trong 15 bức tranh hoa cúc trong bộ sách thư hoạ Cúc Phổ 菊谱 của thư hoạ gia Vương Duyên Cách... Continue Reading →

3 Bài Haiku – Pháp Hoan

Haiku (83) Nhị đói một hôm đứng lên ngồi xuống bởi mùi rạ thơm.   Haiku (84) Nhịn đói hai hôm bên tai tiếng thác hay tiếng mưa nguồn.   Haiku (85) Nhịn đói ba hôm xa xa tiếng hạc nghe dường trong hơn.     ____ * Artwork: Kanago Village, Ibaraki Prefecture. Artist: Kawase... Continue Reading →

17 bài Haiku

17 bài Haiku     64   Ôi cõi tịnh độ nào chung quanh người con gái cười bên kia bờ rào!     65   Sờ vú đàn bà những người đánh cá mơ về đảo xa.     66   Đêm tháng năm khoả thân nằm phàm tăng và du nữ.    ... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑