Cỗ Xe Ngựa Màu Đen | Dưới Đống Đổ Nát III – Inge Müller

Inge Müller, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1925, mất ngày 1 tháng 6 năm 1966, là nữ nhà văn người Đức, vợ của kịch tác gia Heiner Müller.   ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍       Cỗ Xe Ngựa Màu Đen   Cỗ xe đen vừa... Continue Reading →

2 bài thơ – Inge Müller

Inge Müller, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1925, mất ngày 1 tháng 6 năm 1966, là nữ nhà văn người Đức, vợ của kịch tác gia Heiner Müller.   ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍   ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑