Tuyết – Peter Huchel

Tuyết   Tuyết phủ xuống Chiếc lưới kéo vĩ đại của bầu trời Không bủa được những người đã chết   Tuyết chuyển đổi Lều trại Rắc nhẹ từ cành này đến cành kia   Những chiếc bóng màu xanh Của loài cáo ẩn mình Mai phục. Chúng ngửi thấy   Chiếc cổ họng Màu... Continue Reading →

Khu vườn của Theophrast – Peter Huchel

Khu vườn của Theophrast ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍Đến con trai ‍‍‍‍‍‍ ‍‍... Continue Reading →

Phong Cảnh Bên Kia Warschau – Peter Huchel

Phong cảnh bên kia Warschau ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ Tháng Ba với cây cuốc chim sắc lẻm Chẻ đôi lớp băng của bầu trời. Ánh sáng tràn ra từ khe nứt, Cuộn xuống Trên hàng dây điện báo và lối đi trơ trọi chốn... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑